Forgotten Password

Comaen vacatures
Arbeidsmarkt, Comaen

Gaat industrie 4.0 ervoor zorgen dat jouw technische job gaat verdwijnen?

De industrie groeide er de afgelopen jaren flink op los en die groei lijkt de komende tijd niet te stagneren. Tijdens de eerste drie industriële revoluties zorgden respectievelijk: stoom, elektriciteit en computers voor een hoop innovatie en productietoename. Momenteel is de industrie 4.0 sterk in opkomst en wij van Comaen zien dat goed terug bij onze partners. Maar wat is de industrie 4.0 eigenlijk? En gaat deze nieuwe industriële revolutie ervoor zorgen dat jij als technische professional je job gaat verliezen?

Wat is de industrie 4.0? En wat zijn Smart Factories?

De revolutie die de fabrieken in Nederland nu doormaken wordt ‘Industrie 4.0’ genoemd. De term verwijst naar de vierde industriële revolutie, waarbij de industrie en nieuwe zelfsturende technologieën elkaar ontmoeten. Net zoals bij de vorige industriële revoluties worden productieprocessen opnieuw uitgevonden, waardoor we op een radicaal andere manier producten gaan maken en diensten kunnen verlenen. Niet alleen processen worden efficiënter ingericht, er ontstaan ook compleet nieuwe verdienmodellen voor deze organisaties.

‘Smart Industry’ of ‘Industry 4.0’ maakt wat men noemt een ‘Smart Facotry’. Binnen deze slimme fabrieken worden machines gekoppeld en uitgelezen, zodat er een goed inzicht kan worden verkregen in wat er werkelijk in de fabriek gebeurt. Zo kunnen de processen sneller worden geoptimaliseerd. Dit creëert nieuwe kansen op het gebied van de waardeketen, doordat doorlooptijden verkort kunnen worden en er efficiënter gewerkt kan worden. Men zal het overtypen van informatie van het ene softwaresysteem naar het andere softwaresysteem proberen te vermijden.

Ook op het gebied van service ontstaan er systemen die onderhoudswerkzaamheden gaan voorspellen. Bij het invoeren van dergelijke systemen wordt er onderscheid gemaakt in horizontale en verticale integratie. Horizontale integratie betreft het digitaliseren van orderprocessen, zoals aanvragen, offertes, orders, inzicht in productievoortgang en facturering. Verticale integratie betreft de integratie van informatiestromen van de werkvloer tot aan het directiekantoor, zoals MES-systemen en ISA-95.

4 belangrijke steunpilaren van de industrie 4.0

De term Industrie 4.0 wordt vaak gebruikt als de vertaling van het ‘Internet of Things’ of ‘Artificiële Intelligentie’, maar revolutie bestaat niet alleen hieruit. Dit zijn slechts onderdelen die de revolutie mogelijk maken. De vierde industriële revolutie is veel meer dan het implementeren van nieuwe technologieën: alle productieprocessen krijgen een metamorfose. Volgens organisatiewetenschappers steunt de industrie 4.0 op vier pilaren: ‘interconnectie’, ‘decentralisering’, ‘transparantie’ en de ‘nieuwe rol van de werknemer’.

  1. Interconnectie

Vandaag de dag bestaan nog veel industriële fabrieken organisatorisch uit geïsoleerde afdelingen. Machines verzamelen data, die technische professionals manueel overzetten naar andere datasystemen. Industrie 4.0 zal hier een einde aan maken. In de industrie van morgen zijn alle onderdelen van een fabriek digitaal en geautomatiseerd met elkaar verbonden. Ook kunnen organisaties meer communiceren met de buitenwereld en beter zaken verantwoorden richting de volledige Nederlandse industrie. Door al die data en informatie beter te managen krijgt men veel beter inzicht in wat er gebeurt in de eigen fabriek. Dit kan waardevolle informatie opleveren voor de industrie in het algemeen.

  1. Decentralisering

Moeten machines dan helemaal geen eigen data en besturing hebben? Absoluut niet. Het is belangrijk dat systemen decentraal beslissingen kunnen nemen, zonder dat ze daarvoor online hoeven te zijn. Neem nu het voorbeeld van een transportrobot in de Bol.com warehouse. Je wilt niet dat deze robot op het internet moet controleren of hij jouw pakket kan en mag versturen naar het aangegeven adres. Dit zal het proces vertragen, waardoor jij waarschijnlijk je pakket later zal ontvangen.

  1. Transparantie

Alle verzamelde data moet transparant worden opgeslagen in een centrale hub. Door deze vorm van transparantie krijgen de technische professionals en het management steeds meer mogelijkheid om te sturen. In real-time kan je dan bijvoorbeeld data en inzichten opvragen in een running window. Zo heb je een duidelijk overzicht van alle onderdelen van de organisatie, kan je sneller inspelen bij bepaalde situaties en, dankzij artificiële intelligentie, toekomstvoorspellingen voor de fabriek doen.

  1. Nieuwe rol van de werknemer

Gaat industrie 4.0 ervoor zorgen dat jouw technische job gaat verdwijnen? Nee, maar het takenpakket van jou als technische professional zal wel sterk veranderen. Data overtikken van de ene naar de andere machine, behoort binnenkort tot het verleden. De drie D’s uit de arbeidsmarkt zullen voorgoed verdwijnen: ‘Dull’, ‘Dirty’ & ‘Dangerous’. Mensen zijn namelijk niet gemaakt om repetitieve taken op zich te nemen, vies werk te doen en zich te wagen aan gevaarlijke situaties in een fabriek.

Aan de andere kant komt er meer tijd vrij waarin technische professionals waarde kunnen toevoegen aan een organisatie. Door middel van datamanagement en het efficiënt sturen op deze data kan jij als professional veel waarde toevoegen.

De rol van Comaen in deze nieuwe markt

Vanuit Comaen verbinden wij technische professionals en opdrachtgevers aan elkaar in de industrie 4.0. Een mooi voorbeeld van een organisatie in de industrie 4.0, waar wij veel mee samenwerken, is onze grootste partner DWG Automation. Dit ingenieursbureau heeft de afgelopen tijd een ‘smart factory systeem’ ontwikkeld voor een tankterminal in Rotterdam. In dit smart factory systeem hebben zij een ERP-systeem en verschillende datastromen verticaal geïntegreerd door de complete tankterminal heen. Dit moet in de toekomst gaan zorgen voor efficiëntere en kortere doorlooptijden. Zo zal uiteindelijk een beter financieel resultaat behaald kunnen worden. Het verbinden van technische professionals aan onze innovatieve partners is iets waar wij van Comaen veel energie van krijgen. Dat verbinden doen wij door middel van een persoonlijke aanpak, hier geloven wij heilig in. Alleen zo kan er een succesvolle match ontstaan.

Wil je meer weten over Comaen en wat wij kunnen betekenen voor jou in de industrie 4.0? Neem dan contact met mij op via:

👉 Jasper Bakker
+316 153 22 585
📩 jasper.bakker@comaen.nl
💻 www.comaen.nl

Vond je deze blog interessant? Meld je aan en mis niets meer!

Bronnen: https://www.cegeka.com/nl-be/blog/wat-is-industrie-4
https://www.kunststofenrubber.nl/nieuws/id5949-de-toekomst-van-kunststoffen-voor-industrieel-gebruik-in-2020.html