Forgotten Password

Vrouwen in de techniek

Er wordt al jaren geroepen dat er meer vrouwen nodig zijn in de techniek. Maar helaas kiezen vrouwen nog steeds minder vaak voor technische opleidingen dan mannen. Terwijl ze hier wel het talent voor hebben. Tevens wijst onderzoek uit dat gender diverse teams beter presteren dan teams die alleen uit mannen bestaan. Het is dus voor de technische sector belangrijk om de kloof tussen de hoeveelheid vrouwelijke en mannelijke werknemers te verkleinen. Maar hoe gaan we dit doen?

Doorbreek de genderstereotypering

Om het probleem goed aan de pakken moeten we bij het begin beginnen, de basisschool. VHTO (het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek) geeft daarom aan basisschoolleerlingen les om gender typerende vooroordelen over beroepen te doorbreken. Tijdens deze lessen maken meisjes kennis met vakgebieden zoals Artificial Intelligence, Big Data, Cloudcomputing, Internet of Things, Cybersecurity en Robotica. Ook laten ze vrouwelijke professionals zelf aan het woord, omdat meisjes zich makkelijker met hen kunnen identificeren. Naast basisscholen geeft het bureau ook voorlichting op middelbare scholen, hogescholen en de arbeidsmarkt. Zo maken ze meisjes bekender met de opleidingen en banen in de bètawetenschap, techniek en ICT.

Artificial Intelligence helpt tegen discriminatie

Maar niet alleen op scholen is er werk aan de winkel, ook op de arbeidsmarkt moeten dingen veranderen willen we meer vrouwen in technische functies zien. Dit kan bijvoorbeeld door software in te zetten in het wervingsproces. Unilever zet bijvoorbeeld al 4 jaar Artificial Intelligence in om meer vrouwen in leidinggevende functies te krijgen. In plaats van  een klassiek sollicitatie proces moeten kandidaten nu een video game spelen. In deze game beoordeelt de software de verschillende eigenschappen van de kandidaat. Door machine learning kunnen algoritmes voorspellen of de kandidaat geschikt is voor de functie. Zonder te discrimineren op geslacht. En met succes: 50 procent van de managers bij Unilever is nu vrouw.

Dreigend tekort aan vrouwen in de Cybersecurity

Een technische branche waar de arbeidsparticipatiekloof opvallend groot is, is Cybersecurity. Alhoewel vrouwen tegenwoordig bijna de helft van de arbeidsbevolking vertegenwoordigen, is slechts 11% van de security-professionals vrouw. Dit terwijl er juist een dreigend te kort aan beveiligingspersoneel is. Verwacht wordt dat in 2021, 51% van de verwachte 3,5 miljoen security vacatures onvervuld zal blijven. Uit een analyse van duizenden CV’s door Fortinet, bleek dat vrouwen werkzaam in beveiligingsfuncties 52,5% meer soft skills, 150% meer analytische vaardigheden en 46% meer leiderschapsvaardigheden hadden. Vrouwen zijn dus duidelijk gekwalificeerd om functies in de Cybersecurity te vervullen, alleen moeten organisaties zich focussen op het terugdringen van gender specifieke vooroordelen.

Comaen

Wij streven bij Comaen naar een diverse samenstelling van onze professionals. Immers zorgt diversiteit  voor  verschillende perspectieven die bijdragen aan de kracht van elk bedrijf. Daarnaast werken wij met opdrachtgevers die het belangrijk vinden om de diversiteit van de samenleving te weerspiegelen in hun personeelsbestand. Samen werken wij aan inclusieve werkomgevingen waar werknemers van alle geslachten, nationaliteiten en leeftijden gewaardeerd worden. Deze verschillen benutten we om samen tot nieuwe inzichten te komen en voorlopers te blijven in ons vakgebied. Ben jij op zoek naar een baan in de Cybersecurity? Bekijk dan hier onze laatste vacature.

023 844 32 19 
📩 info@comaen.nl
💻 www.comaen.nl

Vond je deze blog interessant? Meld je aan en mis niets meer!

Bronnen: www.planetcareer.nl/careers-in-stem/vrouwen-beta-techniek-ict/#
www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bij-unilever-is-de-helft-van-alle-managers-vrouw-dankzij-kunstmatige-intelligentie~b8535708/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
www.focuson-it.nl/genderdiversiteit-fortinet/