Forgotten Password

Veiligheid op de werkvloer
Geen categorie

Helaas was het afgelopen week weer onderwerp van gesprek toen duidelijk werd dat er een dodelijk bedrijfsongeval te betreuren viel op een chemische plant in Terneuzen. Bij Comaen, recruitment specialist voor technische professionals, is dit nieuws ons uiteraard niet ontgaan. Een gebeurtenis waarbij we met de neus op de feiten worden gedrukt en dit nogmaals het belang van veiligheid op de werkvloer benadrukt.

Cijfers waar we niet om heen kunnen

Het aantal ongevallen op de werkvloer blijft stijgen. In 2018 ontving de Inspectie SZW 4.368 meldingen van arbeidsongevallen. Een stijging van 4% ten opzichte van 2017. En in een tijdsbestek van 4 jaar is het aantal ongevallen toegenomen met maar liefst 27%.*

Groei in ongevallen op de werkvloer

Uit het jaarverslag komen een aantal oorzaken naar boven:

– Enerzijds de aantrekkende economie. Een positieve ontwikkeling die resulteert in meer werk, maar dus ook meer kans op een ongeval;
– Anderzijds de steeds hoger wordende werkdruk. Er wordt gevraagd “sneller en efficiënter te werken”. Door het beperken van de benodigde tijd schuift het onderwerp veiligheid naar de achtergrond. Tevens draagt het tekort aan techneuten hier aan bij.*

Preventie van bedrijfsongevallen

Veiligheid op de werkvloer moet volgens ons een hoge prioriteit hebben binnen elke onderneming en mag niet ten koste gaan van snelheid en geld. Het begint met een stuk bewustwording van het belang van veilig werken voor werknemers en de organisatie. 4 tips om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren:

  1. Veiligheid moet gaan leven binnen de organisatie. Naast wet- en regelgeving is het gedrag en het handelen van de medewerkers net zo belangrijk. Biedt als organisatie workshops aan omtrent veiligheid en maak het onderwerp onderling bespreekbaar. Om het veiliger te maken op de werkvloer zullen alle neuzen dezelfde kant op moeten staan.
  2. Een nette, gestructureerde werkomgeving. Hierbij kun je denken aan een net opgeruimd bureau, maar ook duidelijke looproutes binnen het bedrijf. Zodra je deze zaken op orde hebt, zal de kans op ongelukken afnemen. Durf collega’s hier aan te spreken wanneer regels en afspraken niet worden nageleefd.
  3. Zorg dat je vanuit je organisatie de juiste beschermingsmiddelen ter beschikking stelt zodat medewerkers veilig hun werk kunnen uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brandwerende kleding, een helm en veiligheidsschoenen.
  4. Draag goede zorg voor middelen en machines waar personeel mee werkt. Als machines en installaties regelmatig gecontroleerd worden voorkom je slijtage, onveilige situaties en ongelukken.

 Comaen en veiligheid

Bij Comaen staat veiligheid van onze medewerkers hoog in het vaandel. Wij zijn VCU gecertificeerd en zien het als onze verantwoordelijkheid om onze opdrachtgevers en professionals zo goed mogelijk te informeren over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Wil jij weten wat een VCU certificering inhoudt? Lees het hier.

Wil jij graag meer weten over Comaen of onze vacatures? Tim Langelaan komt graag met je in contact.

👉 Tim Langelaan
+31 6 15 17 12 47
📩 tim.langelaan@comaen.nl
💻 www.comaen.nl

Vond je deze blog interessant? Meld je aan en mis niets meer!

*Bronnen: https://www.rtlz.nl/beurs/bedrijven/artikel/4623321/gewond-dood-werkvloer-arbeidsongevallen-bouw-vervoer-industrie
https://www.inspectieszw.nl/jaarverslag-2018