Forgotten Password

AI de toekomst binnen recruitment

De opkomst van Artificial Intelligence (AI) heeft zich vertaald in vele toepassingen in verschillende industrieën. Een mooi en recent voorbeeld is de robot die astronauten die op weg zijn naar het internationale ruimtestation ISS moet helpen met hun groepsproces. De CIMON robot, waarvan nu de tweede versie de ruimte in gaat, beschikt naast AI ook over emotionele intelligentie. Door emoties te herkennen en hierop te reageren, zou de CIMON o.a. kunnen helpen groepsdenken tegen te gaan. De robot zou kunnen optreden als de neutrale partij binnen een groepsdiscussie en kan zo zorgen voor nieuw gedachtegoed. Naast inspelen op de emotionele behoeften, kan CIMON  zorgen voor tijdsbesparing door middel van een strakke planning en het overnemen van taken van de astronauten.

De uitdaging voor deze autonome robot en tevens voor AI binnen recruitment, zit hem in een geavanceerde benadering met een mensgericht ontwerp. Zoals onderzoeker John Seely Brown al met een vooruitziende blik zei:

‘Technologie is het makkelijke deel. Lastiger is het om zicht te krijgen op de maatschappelijke en institutionele structuren rondom de technologie.’

Er zijn meerdere redenen waarom dit mensgerichte ontwerp van belang is om AI tot een succes te maken en zo de cognitieve vermogens van de mens aan te vullen.

Relevantie van het doel:

Wanneer data en AI worden gecombineerd en met kennis van zaken worden ontworpen, kunnen zij voldoen aan de menselijke behoefte van de eindgebruiker.

Overdracht:

AI is erop gericht om het grootste gedeelte van de tijd op de automatische piloot te functioneren. In sommige gevallen is menselijk ingrijpen vereist voor het gewenste resultaat. Via een mensgericht ontwerp vindt de ‘overdracht’ plaats wanneer en op welke manier dat nodig is. Tevens zorgt dit mensgerichte ontwerp ervoor dat “kunstmatige domheid” wordt voorkomen.

Feedback:

Geautomatiseerde reacties van algoritmes kunnen leiden tot ongewenste situaties in de onderliggende data van chatbots. Tegenwoordig zijn er ook genoeg andere voorbeelden te vinden van algoritmes die maatschappelijk ongewenste gekleurde uitkomsten opleveren en versterken. Daarom ontstaat er steeds meer vraag naar chatbots en zoekmachines met niet alleen een optimaal ontworpen algoritme vanuit een oogpunt van snelheid en juistheid, maar ook voor wat betreft het gebruikersgedrag en de maatschappelijke gekleurdheid die in de data besloten liggen.

Psychologische effecten:

Menselijk gedrag kan invloed hebben op de algoritmes binnen AI. Dit kan zowel in positieve zin als in negatieve zin het geval zijn. Dwangmatig gebruik van social media en e-mail is een voorbeeld van een negatieve ontwikkeling. Een positief voorbeeld is om social media te voorzien van een aanbevelingsmachines met een mensgericht ontwerp. Zo kunnen spontaan en vanuit nieuwsgierigheid leuke nieuwsberichten worden ontdekt die polarisatie en groepsdenken voorkomen.

Al deze ontwikkelingen hebben er ook voor gezorgd dat AI zijn intrede maakt binnen de recruitmentwereld. Een mooi en toepasbaar voorbeeld hiervan is het videorecruitmentplatform Cammio. Middels hun toepassing Xpress Analytics, proberen zij diepere inzichten te verkrijgen. Deze technologie moet ervoor zorgen dat herhalende werkzaamheden vervallen en objectieve inzichten worden verkregen. Wanneer hier een menselijke analyse aan wordt toegevoegd, zal het hele traject, van sourcing tot onbourding, versneld worden, waarmee tijd ontstaat om meer energie te stoppen in de relatie met professionals.

Comaen kijkt ook altijd naar de laatste mogelijkheden om nieuwe technieken binnen recruitment toe te passen. Zo zou AI ondersteuning kunnen bieden bij het vinden van relevante openbare informatie, om deze uiteindelijk met elkaar te verbinden. Tevens onderzoekt Comaen of we AI kunnen inzetten bij het afnemen van assessments.  Hoe zouden jullie er tegenover staan als AI onderdeel wordt van het recruitmentproces van Comaen? Wij staan open voor ideeën en suggesties op dit gebied en komen graag in contact met ervaringsdeskundigen. Neem voor meer info of feedback contact op met ons via:

 +023 844 32 19
📩 info@comaen.nl
💻 www.comaen.nl

Vond je deze blog interessant? Meld je aan en mis niets meer!

Bronnen: www.deloitteforward.nl/artificial-intelligence/mens-centraal-ontwerp-artificial-intelligence/
www.nu.nl/tech/6016009/robot-moet-met-ai-groepsdenken-onder-astronauten-tegengaan.html#coral_talk_wrapper
www.werf-en.nl/kunstmatige-intelligentie-in-recruitment-reden-tot-angst-of-waardevolle-ondersteuning/